تخلیه چاه پرند

اختصاص ۴۱ میلیارد تومان برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب پرند

اختصاص ۴۱ میلیارد تومان برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب پرند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند از اختصاص بیش از ۴۱ میلیارد تومان برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب پرند خبر داد. سید علی‌اکبر طاهری از اختصاص بیش از ۴۱ میلیارد تومان برای احداث تصفیه‌خانه و تأمین هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب شهر جدید پرند خبر داد. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید…