خوزستان

معضل آب و فاضلاب یکی از مشکلات اصلی خوزستان است

معضل آب و فاضلاب یکی از مشکلات اصلی خوزستان است

استاندار خوزستان با بیان اینکه مشکلات آب و فاضلاب یکی از مشکلات اصلی خوزستان است، گفت: دولت نسبت به این مشکل عنایت ویژه داشته باشد.