سد لگزی

جوان ۲۰ ساله سقزی در سد لگزی غرق شد

جوان ۲۰ ساله سقزی در سد لگزی غرق شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان سقز گفت: جوانی ۲۰ ساله به دلیل آشنا نبون با فنون شنا در دریاچه سد لگزی این شهرستان غرق شد. دکتر محمدسرکوت غوثی افزود: این حادثه عصر روز پنجشنبه رخ داد. براساس اطلاعیه شرکت آب منطقه ای کردستان شنا در دریاچه سدهای استان ممنوع است…