شبکه جمع‌آوری فاضلاب

توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در روستاهای آذربایجان غربی

توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در روستاهای آذربایجان غربی

کاظم محمدی‌اقدم امروز از توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در روستاهای آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: دولت اهتمام جدی و کافی برای توسعه شبکه فاضلاب در روستاها دارد. وی با بیان اینکه چهار پروژه فاضلاب در دست اجرا است، تصریح کرد: این پروژه‌ها در چهار روستای استان آذربایجان غربی…