شبکه فاضلاب روستایی

انجام کار مطالعاتی احداث شبکه فاضلاب ۲۵ روستای آذربایجان غربی

انجام کار مطالعاتی احداث شبکه فاضلاب ۲۵ روستای آذربایجان غربی

کاظم محمدی‌اقدم اظهار داشت: اتصال چهار روستای آذربایجان غربی به شبکه فاضلاب روستایی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. وی با بیان اینکه اتصال این چهار روستا به شبکه فاضلاب در آینده نزدیک عملیاتی می‌شود، تصریح کرد: این روستاها در شهرهای بوکان، ارومیه، خوی و شوط به مرحله…