شبکه های اجتماعی

کاهش منابع آبی کشور و لزوم صرفه جویی در مصرف آن

کاهش منابع آبی کشور و لزوم صرفه جویی در مصرف آن

فضای مطبوعاتی امروز در عرصه اجتماعی و فرهنگی به موضوع هایی چون کاهش منابع آبی پرداخت و این امر را از زاویه های مختلف مورد کاوش قرار داد. لزوم رعایت اخلاق در شبکه های اجتماعی مساله دیگری که روزنامه ها آن را مورد توجه قرار دادند و مدیریت زباله ها…