شرکت تأمین و تصفیه آب تهران

چاه های ۶ نقطه از تهران با تکنولوژی نوین احیا و بازسازی می شود

چاه های ۶ نقطه از تهران با تکنولوژی نوین احیا و بازسازی می شود

فریبرز صالحی در سمینار «روش‌های مدرن حفاری چاه و موضوعات مرتبط با آن»، گفت: اکثر شهرهای اقماری تهران ۹۰ درصد از منابع زیرزمینی آب را برداشت می‌کنند و میزان حجم آب زیرزمینی مورد استفاده در تهران به ۴۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. وی ادامه داد: پس باید نگاه ویژه‌ای بر روی…