نجات از چاه

عملیات ترسناک نجات کودک ۵ ساله از دل چاه

عملیات ترسناک نجات کودک ۵ ساله از دل چاه

کودکی پنج ساله در استان هنان چین درون چاهی ۱۰ متری سقوط می‌کند و آتش‌نشانی شجاع برای نجات او با سر به درون چاه می‌رود.   این کودک مشغول بازی در کنار چاه بوده‌است که ناگهان درون آن سقوط می‌کند و آتش نشان‌ها پس از عملیاتی ۴۰ دقیقه‌ای می‌توانند کودک…