نظرآباد

۵/۸ کیلومتر از شبکه توزیع آب نظرآباد شست و شو شد

۵/۸ کیلومتر از شبکه توزیع آب نظرآباد شست و شو شد

با هدف تخلیه ماسه و رفع کدورت در شبکه توزیع آب شرب نظرآباد، ۸۵۰۰ متر از شبکه توزیع این شهر شست و شو شد. مهندس مهدی فتحعلی مدیر آبفای شهرستان نظراباد با بیان این مالطلب گفت: با توجه به ماسه دهی و کدورت آب چاههای مرکز شهر به ویژه چاه…