کمبود آب مسگرآباد

وزیر نیرو: با اقدامات آبفای استان تهران، کمبود آب مسگرآباد رفع می‌شود

وزیر نیرو: با اقدامات آبفای استان تهران، کمبود آب مسگرآباد رفع می‌شود

حمید چیت‌چیان در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» با بیان این خبر گفت: در مدت اخیر چهار کیلومتر خط انتقال و ١٧ کیلومتر شبکه توزیع در این منطقه احداث شده است تا بتوانیم بخشی از آب سد ماملو را به منطقه مسگرآباد اختصاص دهیم. چیت‌چیان با اشاره به این‌که متاسفانه تنها…