چهار روش ساده و خانگی برای رفع گرفتگی سیفون روشویی

چهار روش ساده و خانگی برای رفع گرفتگی سیفون روشویی

احتمالاً برای شما پیش آمده باشد که وقتی می‌خواهید دست و صورتتان را بشویید، ببینید آب با چرخش و کندی از روشویی خارج می شود. زمانی که روشویی حیاط یا سرویس بهداشتی دچار گرفتگی می شود، بسیاری از افراد نمی دانند که باید چه کار کنند و چگونه این مشکل…